2.2.2.1. Misafir Tipi (VIP)

2.2.2.1. Misafir Tipi (VIP)

Otelde genel misafirlerin yanı sıra devlet büyükleri, önemli iş adamları ve sanatçılar gibi tanınmış kişiler de konaklayabilir. Tesiste konaklayan bu tür misafirlere ilgi daha fazla olur. Bu tür misafirler, VIP olarak kabul edilir. Gelen bu misafirleri, otel yönetim programında ayırt edebilmek için rezervasyon kartındaki ilgili alanda tanımlama yapılması gerekmektedir.

Rezervasyon kartında yer alan VIP Türü alanında misafir için uygun olan VIP tanımlaması seçilir. Bu tanımlama, konaklama işletmesinin kendi belirleyeceği kurallara göre oluşturulur. VIP olarak kaydedilen misafir, rezervasyon veya konaklayan listelerindeki VIP sekmesi ile takip edilebilir. Konaklama işletmelerinde bu alana “VIP” gibi tanımlar yerine “Balayı” gibi farklı ifadelerle de kayıtlar oluşturulabilmektedir.

Kuruluş\Otel Ayarları Menü\CRM Tanımları\Misafir Tipi (VIP) komutu ile ekranda görülen VIP tanımlamaları yapılır. Bu ekranda + Ekle komutu ile tanımlama yapılmaktadır. Misafir Grupları alanında işletme kurallarına uygun bir tanımlama yapılır.

Kuruluş\Otel Ayarları Menü\CRM Tanımları\Misafir Tipi (VIP)\EylemlerVip Setup Tanımları ile misafirlere gönderilecek ikramlar veya yapılacak hazırlıklara ait tanımlamalar burada yapılmaktadır.

UYGULAMA 20: Vip Setup Tanımları ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

  1. Öğrenci numaranıza ait bir Misafir Tipi (VIP) tanımlaması yapınız.

  2. Vip Setup tanımlarında Çikolata Sepeti adında bir kayıt oluşturunuz.

Last updated