1.3.1.4. Ayrılanlar Listesi (Departure List)

.

Tesisten çıkış yapan misafirlerin listelendiği ekrandır. Ayrılanlar Listesi ekranına ulaşım yolları şunlardır:

 • Rezervasyon\Ayrılanlar Listesi

 • Menüde Ara kısmana Ayrılanlar Listesi yazılarak ulaşılır.

Önbüro Kontrol Panelinde ayrılanlar ile ilgili sekmeler şunlardır:

 1. Hepsi sekmesindeki ekranda tesiste check-out olmuş olan bütün misafirler görülebilir.

 2. Bugün Ayrılanlar sekmesinde bugün check-out olmuş misafirler gösterilir.

 3. Ayrılanlar sekmesinde ise daha önce check-out olmuş misafirler görünür.

Bir odada yanlışlıkla check-out olmuşsa aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Yanlışlıkla yapılan işlemi seçiniz.

 2. Ayrılanlar sekmesinde bulunan Eylemler\Check-out\Geri Al komutunu tıklayıp odanın Rezervasyon Listesi ekranına gitmesini sağlayınız [Konaklayanlar Listesi ekranında (In House List)

  geri gittiğine dair küçük bir kutucuk ekrana gelir.].

Check-out edilmiş ancak faturası kesilmemiş oda için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. İlgili çıkış işlemini seçiniz.

 2. Eylemlerden Fatura Kes komutuna tıklayınız.

Ayrılmış bir misafirin bilgilerine doküman eklenebilir. Bunun için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Eylemler komutundan Taranmış Dokümanlar komutuna tıklayınız.

 2. Dosya seçiniz.

 3. Kaydet komutuna tıklayınız.

Misafirin folyo işlemleri kontrol edilebilir. Yeni Harcama Ödeme Ekle ise misafir check-out yaptıktan sonra yanlış folyo işlenmişse düzeltme kaydının yapıldığı yerdir (Eylemler\Yeni Harcama Ödeme Ekle, misafirin hesaplarında bir yanlışlık yapıldığında bunun düzeltilmesi için kullanılmaktadır.).

UYGULAMA 42:

Ayrılan sekmesi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

201 No.lu odanın çıkış işlemi yerine yanlışlıkla 101 No.lu odanın çıkışı yapılmıştır. Düzeltme işlemini yapınız.

Last updated