4.3. Küp Analizleri (Cube Analysis)

4.3. Küp Analizleri (Cube Analysis)

Sistemde var olan listeler üzerinden belirlenen kriterlere göre detaylı analiz ve listeler alınmasını sağlar. İlgili küpler, istenen konuda sürükle bırak yöntemi ile filtre kısmına bırakılarak sütunlar oluşturulup rapor alınabilmektedir.

1.Rezervasyon Küp Analizi (Reservations Cube Analysis): Rezervasyonların değişik kriterleregöre analiz edilmesini sağlayan ekrandır.

Rezervasyon Küp Analizi yapmak için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Raporlar\Küp Analizleri\Rezervasyon Küp Analizi menüsüne tıklayınız.

 2. Seç bölümünde yer alan analizlerden (Acente Analizi, Fiyat Tipi Analizi, Market Analizi, Günlük

  Oda Geliri Analizi, Oda Tipi Doluluğu Analizi vb.) bir tanesini seçiniz.

 3. Raporla komutuna tıklayınız.

 4. Daha detaylı analizler istenirse Filtreler alanının sonunda yer alan Alan Seçiciyi Göster komutuna tıklayınız (Görsel 3.51).

 5. Açılan Alan Seçici menüsünden istenen filtrelemeleri yapınız.

 6. Raporla komutuna tıklayınız. Raporun çıktısını almak için iki yol izlenir (Görsel 3.51):

  • Eylemler komutundaki Yazdır komutu ile çıktı alınır.

  • Hesap tablosundan çıkarılmak isteniyorsa Eylemler komutundaki Elektronik Tablo Çıktısı

  komutu kullanılır. Rapor, Alan Seçiciyi Göster komutunun yanındaki komut ile de Elektronik

  Tabloya aktarılabilir.

Filtre başlıklarının sürüklenip bırakılması yöntemiyle ve ilgili alanlar üzerine gelip farenin sağ tuşuna tıklanarak da filtrelemeler yapılabilir. Seç bölümündeki analize göre kolonların (küpler) başlıkları değişir. Acente Analizi, iki tarih aralığına göre acentelerin net oda gelirlerini gösterir. Market ve acente küplerine göre oda, kişi ve net oda geliri belirlenir (Görsel 3.51).

Eylemler komutunun yanındaki Chart (Grafik) komutu aktif hâle getirildiği zaman tablo, grafiğe dönüşmektedir. Veri tablosu ise grafiğin altında yer almaktadır. Örneğin, oda ve kişi küplerinin ay olarak listelenmesi istendiğinde Görsel 3.52’deki ekran oluşacaktır. Filtreler, diğer küp analizlerinde de aynı şekilde kullanılmaktadır.

UYGULAMA 18: Rezervasyon Küp Analizi ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Acente Analizini alınız.

 2. Market Analizini alınız.

 3. Analizleri grafik olarak görüntüleyiniz.

 4. Market Analizinin Elektronik Tablo Çıktısını alınız.

1.Forecast Analizi (Forecast Analysis): Belirlenen tarih aralığında tesisin Günlük Oda Detayları ve Pansiyon Analizini gün bazında raporlar.

2.Günlük Fiyat ve Müsaitlik Analizi (Daily Rate and Availability Analysis): Belirlenen Check-in ve Check-out tarihleri arasındaki günlük ücretleri, Fiyat Tipi ve Fiyat Kodu bazında raporlar.

BİLGİ KUTUSU: Raporlarla ilgili ekranlarda karşılaşılan pivot (özet tablo) kavramı, farklı bir raporlama tarzını ifade etmektedir. Pivot, birçok veri içerisinden istenen kriterlere uygun olarak analiz yapılmasını sağlar. Kullanıcı, raporları şablonlara göre değil; kendi seçtiği özelliklere (filtrelere) göre oluşturmaktadır. Verileri filtreleme işlemi için sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Elektronik tablolama programı kullanımında iş dünyasında kurtarıcı rolü vardır.

3.İptal Rezervasyon Analizi (Reservations Cancellation Analysis): Belirlenen tarihler arasında iptal edilen rezervasyonları acentelere, markete, iptal sebebine ve tarihlerine göre raporlar.

4.Folyo Analizi (Folio Analysis): Belirlenen tarih aralığında Günlük Departman Gelirleri, Günlük Gelirler, Önbüro Tahsilatları, Acenteye Göre Folyo Analizi, Tarihli Folyo Gelirleri ve Kayıt Tipine Göre Folyo Analizi gibi raporlamalar yapar.

4.Oda ve Kiralananlar Analizi (Room and Rentable Analysis): Belirlenen tarih aralığında Oda Dolulukları, Rezervasyon Sayıları, Kiralanabilirler ve Kapalı Odalar ile ilgili analizleri gösterir (Görsel 3.53).

5.Giriş Tarihine Göre Folyo Analizi (Folio Analysis By Checkin Date): Folyoları belirlenen tarih aralığında giriş tarihine göre raporlar. Günlük Departman Gelirleri, Günlük Gelirler, Önbüro Tahsilatları, Acenteye Göre Folyo Analizi, Tarihli Folyo Gelirleri ve Kayıt Tipine Göre Folyo Analizi gibi raporlama seçenekleri vardır.

6.Banket Analizi (Banquet Analysis): Belirlenen tarih aralığındaki banket gelirlerini ve kişi sayılarını banket birimlerine göre raporlar.

7.Görev Yönetimi Analizi (Task Analysis): Belirlenen tarih aralığındaki görevleri Zaman Aralığına Göre Görevler, Kullanıcı Performansı ve Departman Görev Analizine göre raporlar

Last updated