2.1.1.8. Kesilmiş Faturalar

2.1.1.8. Kesilmiş Faturalar

Bu komut, odaya ait kesilmiş bir fatura varsa onu görüntüler. Kesilen tüm faturalara Ön Kasa Otel Fatura Listesi komutları ile ulaşılabilir. Faturada bir yanlışlık varsa bu alandan fatura silinip yenisi basılabilir. Fatura üzerinde tutar dışında yapılmak istenen değişiklikler, bu menü yardımı ile yapılabilir. Adres, kişi, şirket vb. ile ilgili bilgiler değiştirilmek isteniyorsa bu alan kullanılabilir.

Fatura ile ilgili değişiklik işlemleri, muhasebe departmanı tarafından yapılır. Gün Sonu işlemi yapıldıktan sonra da faturalar silinip yenisi düzenlenebilir. İstisnai durum, e-fatura olarak basılan faturanın silinme işleminin yapılamamasıdır. Bu yüzden e-fatura kesilirken dikkatli olmak gerekir.

Last updated