2.2.1.13. Özel Durumlar

2.2.1.13. Özel Durumlar

Kontrat Yönetimi\Özel Durumlar, kontrat içerisinde oluşturulamayan fiyat giriş ve çarpanların oluşturulmasını sağlar. Görsel 2.82’de 3 oda tipi için örnek olması amacıyla farklı girişler yapılmıştır. Burada girilen kişi ve çarpanlara göre oda fiyatlaması yapılacaktır. Görsel 2.82’de yer alan girişler, Kontrat Yönetimi\Kontrat Detayları\Düzenle Komutu\Kontrat Detay\Özel Durumlar sekmesinde kullanılacaktır.

Kontrat Yönetimi\Kontrat Detayları\Düzenle Komutu\Kontrat Detay\Özel Durumlar sekmesinde yer alan tanımlamalar, şu şekilde yapılmaktadır:

  1. Kontrat Yönetimi\Kontrat Detayları\Düzenle Komutu\Kontrat Detay\Özel Durumlar\Ekle komutuna tıklanarak oluşturulan kişi bilgileri (Görsel 2.83) aynı şekilde girilir.

  2. Fiyat alanındayken Eylemler\Özel Durum Ekle komutuna tıklanır (Görsel 2.84).

  3. Açılan pencerede Double Fiyat bilgisi girilir, Tamam komutuna tıklandıktan sonra ilk girilen

    oda çarpanı ile fiyat çarpılıp oda için oluşturulan özel duruma ait fiyat oluşturulur.

Standart oda için oluşturulan koşula göre oda çarpanı, 3 olarak girilmiştir. Özel Durum Ekle ekranında Double Fiyat bilgisi, ₺200 olarak girilmiştir. Bu iki rakamın çarpımı olan ₺600 ekrana gelmiştir.

Last updated