1.1.2. Sistem ve Program Ayarları

Otel kodu, kullanıcı adı ve şifre yazılarak sisteme girildiğinde ana ekran (Görsel 1.5) gelir. Ana ekranda:

 • 1 ile gösterilen alana tıklandığında ana sayfaya dönülür.

 • 2 ile gösterilen alan, programın menülerini gizler veya gösterir. İşlem bölümünün tam sayfa olmasını sağlar.

 • 3 ile gösterilen alan, hızlı erişim araç çubuğudur (tool bar).

 • 4 ile gösterilen alan, menüde arama bölümüdür. Herhangi bir menü adı, burada aranarak bulunabilir.

 • 5 ile gösterilen alan, programın menüleridir.

 • 6 ile gösterilen alan, açık olan alt menüleri gösterir. Açık olan alt menüler, kırmızı çizgiyle belirginleştirilmiştir.

 • 7 ile gösterilen alan, işlem bölümüdür (3 ile gösterilen alandaki kısa yollar, burada da yer alır.).

Görsel 1.5: Ana ekran

Otel paket programının standart komutları şunlardır:

Görsel 1.6: Filtreleme satırı

Kuruluş ana menüsünde bulunan alt menü ve komutlar şunlardır:

 • Otel Bilgileri

 • Otel Ayarları Paneli

 • Otel Ayarları Menü

 • Lisans Bilgisi

 • Destek

Kitapta kullanılan terimler, otel paket programında yazıldığı şekliyle kullanılmıştır. Bu nedenle bazı farklılıklar olabilir (Örneğin, Acente/Acenta). Bu kitapta verilen örnekler hayalîdir. Gerçek kurum ve kuruluşlarla bağlantısı yoktur

Last updated