ElektraWeb
Search
K
Comment on page

1.1.2. Sistem ve Program Ayarları

Otel kodu, kullanıcı adı ve şifre yazılarak sisteme girildiğinde ana ekran (Görsel 1.5) gelir. Ana ekranda:
 • 1 ile gösterilen alana tıklandığında ana sayfaya dönülür.
 • 2 ile gösterilen alan, programın menülerini gizler veya gösterir. İşlem bölümünün tam sayfa olmasını sağlar.
 • 3 ile gösterilen alan, hızlı erişim araç çubuğudur (tool bar).
 • 4 ile gösterilen alan, menüde arama bölümüdür. Herhangi bir menü adı, burada aranarak bulunabilir.
 • 5 ile gösterilen alan, programın menüleridir.
 • 6 ile gösterilen alan, açık olan alt menüleri gösterir. Açık olan alt menüler, kırmızı çizgiyle belirginleştirilmiştir.
 • 7 ile gösterilen alan, işlem bölümüdür (3 ile gösterilen alandaki kısa yollar, burada da yer alır.).
Görsel 1.5: Ana ekran
Otel paket programının standart komutları şunlardır:
 • Bana Yardım Et komutu, ilgili sayfa için yardım bölümünün açılmasını sağlar.
 • Ekle komutu, ilgili sayfada yeni veri girişini sağlar. Bazı alanlarda doldurulmak için boş form açarken listeden kayıt girişi mümkün olan alanlarda ise boş satır ekler. Bu alana eklenecek kaydın yazılmasını sağlar. Yanında kulakçık varsa ilgili belgeler için yeni veri girişi sağlar.
 • Düzenle komutu, ilgili sayfada seçili işlem üzerinde değişiklik yapılmasını sağlar.
 • Yazdır komutu, ilgili sayfanın çıktısının alınmasını sağlar. Yanındaki kulakçığa tıklandığında ilgili sayfadaki seçili satırla ilgili belgelerin çıktısının alınmasını sağlar.
 • Yenile komutu, ilgili sayfanın verilerinin yenilenmesi (güncellenmesi) için kullanılır.
 • Elektronik Tablolama Çıktısı komutu, ilgili sayfanın hesap tablosu formatındaki çıktısının alınmasını sağlar.
 • Gruplamayı Aktifleştir komutu, ilgili sayfa sütunlarının açılan yerden sürüklenerek gruplandırılmasını (Örneğin, acenteye göre oda numaraları sıralanabilir.) sağlar. Gruplama, tek veri için değil; birden fazla veri için de yapılabilir. Gruplamayı kaldırmak için sayfayı yenilemek yeterlidir ya da gruplamak için bırakılanların yanındaki kapat komutuna tıklanabilir.
 • Kaydet komutu, ilgili sayfada yapılan işlemi kaydedip ekranın kapanmasını sağlayan komuttur.
 • Kapatmadan Kaydet komutu, ilgili sayfada yapılan işlemleri ekranı kapatmadan kaydeder.
 • İptal komutu, ilgili sayfadaki seçili işlemin iptalini sağlar.
 • Eylemler komutu, ilgili sayfaya ait kısa yolları gösterir. Bu komut için “şimşek, aksiyon veya action” adları da kullanılmaktadır.
 • bilgilerin girildiği ancak işlemin henüz kaydedilmediğini gösterir.
 • , bilgilerin girildiği ve kaydetme işleminin gerçekleştiği anlamına gelir.
 • Logs komutu, kayıtların kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
 • Klonla komutu, ilgili sayfanın kopyalanmasını sağlar. Sayfa değişmeden yeni sayfa açılır.
 • Veri girişi yapılan alanlarda yıldız (*) var ise o alanın zorunlu olarak doldurulması gerektiğini gösterir.
 • Seç komutu, tek tıkla belirlenen satırın seçilmesini sağlar. • Süzme (Filtreleme/Sıralama) komutu, ilgili sayfada filtreleme (arama) yapılmak istenirse kullanılır (Görsel 1.6). Örneğin, acente sütununun altına tıklanır ve acentenin ilk harfi yazılarak sonuçların ekrana gelmesi sağlanır. Birden fazla filtreleme ve Voucher No yazılarak da iki arama yapılabilir.
Görsel 1.6: Filtreleme satırı

Kuruluş ana menüsünde bulunan alt menü ve komutlar şunlardır:

 • Otel Bilgileri
 • Otel Ayarları Paneli
 • Otel Ayarları Menü
 • Lisans Bilgisi
 • Destek
Kitapta kullanılan terimler, otel paket programında yazıldığı şekliyle kullanılmıştır. Bu nedenle bazı farklılıklar olabilir (Örneğin, Acente/Acenta). Bu kitapta verilen örnekler hayalîdir. Gerçek kurum ve kuruluşlarla bağlantısı yoktur