1.3.6.1. KBS Listesi (KBS List)

.

Resepsiyon\Polis Listeleri\KBS Listesi komutuna tıklanarak ulaşılır. Görsel 1.93’te şu an konaklayan misafirlerin tamamı listelenmektedir. Hem giriş hem de çıkış yapan misafirlerin durumları, KBS Listesi olarak otomatik gönderilmektedir. Gitmeyenler, hatalı bir kayıt varsa listenin sonuç kısmında yeni bir ekranda görüntülenir. Ayrıca Görsel 1.93’teki gibi listede de polis giriş ve polis çıkış sütunları boş kalır.

KBS Listesi ekranında gönderilmeyen konuklar için manuel olarak gönderilebilir. Bunun için KBS Listesi\Eylemler komutuna tıklanır (Görsel 1.94).

  • KBS Giriş Hepsi ile konaklayan listesindeki tüm misafirlerin girişleri gönderilmiş olur.

  • KBS Giriş ile sadece bir odanın giriş bildirimi yapılır.

  • KBS Çıkış Hepsi ile ayrılanlar listesindeki tüm misafirlerin çıkışları gönderilmiş olur.

  • KBS Çıkış ile sadece bir odanın çıkış bildirimi yapılır.

  • Gönderildi Olarak İşaretle (C-IN) tıklanırsa polis giriş sütununa saat işlenir (Otel programı dışında KBS’nin kendi programından yapıldığını belirtmek için bu işlem yapılabilir.).

  • Gönderildi Olarak İşaretle (C-OUT) tıklanırsa polis çıkış sütununa saat işlenir (Otel programı dışında KBS’nin kendi programından yapıldığını belirtmek için bu işlem yapılabilir.).

  • Gönderilmedi Olarak İşaretle (C-IN) ve (C-OUT) daha önce gönderilmiş olanları silme için kullanılır.

  • Misafiri Anonimleştir, misafir kartındaki bilgilerin No Name hâline gelmesini sağlar (105 No.lu oda satırındaki misafirin adı). KVKK’ye (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) göre yapılması zorunludur .

Last updated