1.3.3.10. Oda Uyandırma Çağrısı (Room Wakeup List)

.

Resepsiyon\Günlük Listeler\Oda Uyandırma Çağrısı komutuna tıklanarak ulaşılır. Rezervasyon ve Konaklama Listeleri Eylemler bölümünden girilen toplu uyandırmayı girme sonucu oluşan listenin görüntülenmesini sağlar (Görsel 1.88). Ayrıca bu menüden de Oda Uyandırma Çağrısı girilebilir.

Misafirin uyandırılıp uyandırılmadığını yani durumunu belirlemek için ilgili odaya çift tıklanarak Oda Uyandırma Çağrısı (Görsel 1.89) ekranı açılır. Durum kısmına sonuç yazılarak kaydedilir.

Last updated