4.4. Gelir Raporları (Revenue Reports)

4.4. Gelir Raporları (Revenue Reports)

İşletmeye ait tüm gelirlerin raporlarını gösterir. Bu menüden Tablo 3.2’deki Gelir Raporları alınabilir.

1.Günlük Departman Toplamları (Daily Department Totals): Sistem tarihindeki günlük departman gelirlerini gösteren ekrandır (Görsel 3.54). Filtreleme bölümünden farklı tarihler seçilerek departman bazlı filtreleme yapılabilir.

Yazdır komutunun yanındaki kulakçığa tıklanarak Günlük Departman Gelirleri, Günlük KDV Toplamları, Günlük Tarihli KDV Toplamları ve G-A-Y (Günlük-Aylık-Yıllık) KDV Toplamları ile ilgili raporlar alınabilir (Görsel 3.55).

Günlük Departman Gelirleri raporu almak için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Raporlar\Gelir Raporları\Günlük Departman Toplamları menüsüne tıklayınız.

 2. Tarih giriniz.

 3. Departman seçiniz (Seçim yapmazsanız tüm departman gelirleri görüntülenecektir.).

 4. Raporla komutuna tıklayınız.

 5. Yazdır komutunun yanındaki kulakçığa tıklayınız (Görsel 3.55).

 6. Günlük Departman Gelirleri komutuna tıklayınız.

UYGULAMA 19: Günlük Departman Gelirleri ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Restoran gelirlerini dünkü tarihle gösteren Günlük Departman Toplamlarını görüntüleyiniz.

 2. Günlük Departman Gelirleri raporunu alınız.

 3. Günlük KDV Toplamlarını gösteren raporu PDF olarak indiriniz.

2.Günlük Gelir Toplamları (Daily Revenue Totals): Günlük gelirleri gelir çeşitleri ve KDV oranlarına göre gösteren ekrandır.

3.Günlük Departman Gelir Toplamları (Daily Department and Revenue Totals): Günlük departman gelirleri ve ödeme şekillerini gösteren ekrandır. Yazdır komutundan Departman Gelir Toplamları raporu alınabilir.

4.Ön Kasa İşlem Listesi (Front Cash Transaction List): Ön Kasa İşlemlerini döviz cinsi ve ödeme şekline göre gösteren ekrandır.

5.Ön Kasa Toplamları (Front Cash Totals): Kasalardaki gelir toplamlarını dövizlere göre Cash, Maestro, Visa ve CityLedger olarak ayrı ayrı gösterir. Eylemler komutundan Yeni Döviz Bozdurma ve Yeni Kasa Harcama işlemleri de yapılabilir (Görsel 3.56).

6.Kümülatif Departman Gelirleri (Cumulative Department Revenue): Kümülatif, yığılıp toplanarak ilerleyen anlamına gelir. Kümülatif departman geliri ise departman gelirinin her ay toplanarakİlerlemesi anlamına gelir. Bu ekranda departman gelirleri gelir çeşitlerine göre günlük, aylık ve yıllık olarak görülmektedir (Görsel 3.57). Yazdır komutunun yanındaki kulakçığa tıklanarak Kümülatif Departman Gelirleri raporu ve Mizan (Trial Balance) alınabilir.

7.Dövizli Departman Gelirleri (Department Revenue With Currency): Seçilen döviz türüne göre elde edilen gelirlerin departman bazında döviz olarak karşılığını gösteren ekrandır.

8.Main Current: En çok kullanılan raporlar arasındadır. Main Current raporunda odaların harcama tutarları, bir önceki günden devreden bakiye, günlük toplam harcama tutarı, tahsilat tutarları ve tahsilat sonrası yarına devreden bakiyeler görüntülenir (Görsel 3.58).

Main Current raporu almak için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Raporlar\Gelir Raporlar menüsüne tıklayınız.

 2. Main Currenti tıklayınız.

 3. Filtreler kısmından Tarih giriniz.

 4. Yazdır komutuna tıklayarak raporu alınız.

UYGULAMA 20: Dünkü tarihli Main Current raporunu alınız. Yaptığınız uygulamanın ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

9.Maliye Listesi (Financal Guest List): Günlük Resmi Misafir Listesi olarak da adlandırılır. Bu konu 3.2.1. Günlük Raporlar\Resmi Misafir Listesi başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

10.Günlük Yönetim Raporu (Eski) [Hotel Daily Management (Old)]: Eski tarihli günlük gelirleri oda geliri, yiyecek ve içecek gelirleri, diğer gelirler bazında KDV’li gelir ve net gelir olarak gösteren ekrandır.

11.Günlük Yönetim (Daily Management): Otelin günlük satılan oda sayısı, doluluk oranı ve gelirlerini gösteren Günlük Durum Raporunun alındığı ekrandır.

12.Segment Bazlı Oda Geliri Analizi (Segment Room Revenue Analysis): Kontrat yönetimi menüsünden segment grupları ve segmentlerin tanımları yapılır. Rezervasyon Kartı\Misafir sekmesindeki segment bölümünden seçilenler burada analiz edilir. Örneğin; Münferit segment, Individual ise markettir (Görsel 3.59). Bu, tesisten tesise farklılık gösterebilir. Küp analizlerde olduğu gibi filtrelemeler yapılabilir ve grafik olarak da gösterilebilir.

Last updated