1.1.2.3. Fiyat ve Doluluk

Rezervasyonların otomatik fiyatlanabilmesi için Fiyat ve Doluluk formundan istenilen tarih aralığında hızlı bir şekilde fiyatlar ve satılabilir oda sayısı girilir. Fiyat ve doluluk girildikten sonra otel, rezervasyon almaya hazırdır.

Fiyat ve Doluluk alt menüsüne aşağıdaki gibi farklı işlemler aracılığıyla girilebilir:

  • Rezervasyon\Fiyat ve Doluluk komutuna tıklayınız.

  • Hızlı Erişim Araç Çubuğundaki Fiyatlar komutuna tıklayınız.

Bu konu, 2.2.1.2. Fiyat ve Doluluk başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

UYGULAMA 6: Fiyat ve Doluluk menüsüne farklı yollardan girerek ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

Last updated