2.1.1.12. Toplu İndirim/Geri Ödeme

Oda folyo kartında misafir harcamalarına ait indirim veya belirli bir geri ödeme yapılabilir. Bu işlem yapılırken folyo kartında yer alan Acente, 1. Kişi veya 2. Kişi sekmesi seçilebilir. Hepsi diyerek tutardan indirim veya iade yapılabilir.

Toplu İndirim/Geri Ödeme için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

  1. Toplu İndirim/Geri Ödeme komutuna tıklamadan önce işlem yapılacak satır veya satırları seçiniz.

  2. Eylemler menüsünde yer alan Toplu İndirim/Geri Ödeme komutuna tıklayınız (Görsel 2.13’teki ekran görülür.).

  3. Çıkan ekrana indirim yüzdesi veya indirim tutarını yazınız.

  4. Not kısmına açıklama yazınız ve Tamam komutuna tıklayıp işlemi tamamlayınız.İndirim yapılmış bir satır.

Last updated