3.3. HK Kontrol Arşivi (HK Room Control Archive)

Bu ekran, geriye dönük belirli tarih aralığında oda kontrolü yapmak için kullanılır (Görsel 3.16). Bu ekranda liste alınabilir veya hesap tablosuna aktarılabilir. Yine bu ekranda da Discrepancy (Uyuşmazlık) sekmesi yer almaktadır. Yazdır simgesinin kulakçığına tıklandığında o güne ait Uyuşmazlık Raporu alınabilir. Burada herhangi bir veri girişi yapılamaz.

Last updated