1.2.1.9. Ödeme Tipine Göre Listele (List By Payment Type)

.

Bir rezervasyonun farklı ödeme kategorileri vardır. Bu, Rezervasyon Kartı\Misafir sekmesinin en altındaki Detaylar komutuna tıklandığında Ödeme Durumu bölümünde görülür (Görsel 1.59). Buradaki ödeme durumundan biri seçildiğinde Ödeme Tipine Göre Listele ekranda görülür. Bu ekranı kullanan tesisler çok azdır.

Last updated