1.3.1.6. Misafir Kartları (Guest Cards)

.

Rezervasyon Kartı ekranındaki Misafirler sekmesinin Aksiyon sütununda tanımlanan misafirlerin listelendiği alandır. Hepsi, Sorunlu, İletişim, Kara Liste, VIP sekmeleri ile Misafir Kartları burada listelenebilir.

Bu konu, 2.2.2.2. Misafir Kartları başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Last updated