2.1.1.6. İşlem Böl

Misafirler, kimi durumlarda sadece kendi yaptıkları harcamaları ödemek isteyebilir. Bu durum, misafirin tesise giriş işlemleri esnasında ön büroya bildirilebilir. Oda ve kişi ismi belirtilerek harcamaların doğru kişilere kaydedilmesi sağlanır. Kayıt işleminden sonra harcamaların kişi hesabına aktarılması sağlanmış olur. Harcama girişleri, tek kişi üzerinden yapılmışsa bu durum, çıkış esnasında problem oluşturabilir. Her misafir, sadece kendine ait harcamaların tutarını öder. Misafir, kendi adına fatura isterse tek kişi üzerine yapılan harcama girişlerinin İşlem Böl komutu ile ayrılması sağlanır (Görsel 2.8). Bu sayede tüm harcamalar, iki kişi üzerine kolay bir şekilde aktarılmış olur.

İşlem Böl için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

  1. Misafir folyo kartını açınız.

  2. Restoranda ₺400 tutarında bir harcama girişi yapınız.

  3. İşlem yapılacak satırı seçiniz.

  4. Eylemler menüsünden İşlemi Böl komutuna tıklayınız.

  5. Açılan pencerede (Görsel 2.9) bölünecek miktarı giriniz.

  6. Tamam komutuna tıklayınız (Bölünmüş tutar, folyoya

    yeni bir satır olarak gelir.).

  7. Yeni satırda kişi alanındaki numarayı değiştirerek işlemi tamamlayınız.

Last updated