2.1.1.5. İade

Konaklama tesisinde kimi durumlarda misafir memnuniyeti, işletme politikası veya yanlış harcama kaydı gibi durumlarda iade işlemi yapılabilir. Misafir harcamaları, Folyo Kartı ekranına işlenirken yanlışlıkla farklı bir tutar girilebilir veya misafir aldığı mal ve hizmetten memnun kalmamış olabilir. Bu gibi durumlarda işletme kurallarına uygun olarak iade işlemi yapılabilir. İade, misafirin ödediği tutardan düşülebilir. Bu işlemler için misafir folyo ekranı kullanılır. İade için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Misafir Folyo ekranını açınız.

 2. İade edilecek işlem için ilgili satırı seçiniz.

 3. Eylemler simgesi İade komutuna tıklayınız.

 4. Karşınıza gelen uyarı ekranında Evet komutuna tıklayınız.

 5. Açılan pencerede iade edilecek rakamı yazınız (Görsel

  2.7).

 6. Not kısmına açıklama yazınız ve Tamam komutuna tıklayınız (Yazılan tutar, toplam harcama tutarından düşecektir.).

UYGULAMA 3

İade komutu ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Bir misafir folyosu açınız.

 2. ₺400 tutarında bir harcama girişi yapınız.

 3. ₺125 tutarında iade işlemi yapınız.

Last updated