3.16. Maid Tanımları (Maid Definitions)

3.1.16. Maid Tanımları (Maid Definitions)

Maidlerin isimleri, Pin Codeları ve aktiflik durumlarının tanımlandığı ekrandır. Program üzerinde bazı işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Pin Code istenmektedir. Bu ekrana ulaşmak için Maid Yönetimi ekranındaki Maid Tanımları komutu da kullanılabilir.

GENEL UYGULAMA YAPRAĞI: Aşağıda sırasıyla verilen Kat Hizmetleri işlemlerini yapınız. Her işlemin ekran görüntüsünü alarak bir kelime işlemci belgesi içerisine kaydediniz. Tüm işlemler bittikten sonra dosyayı kendi adınıza oluşturduğunuz klasör içerisinde saklayınız.

1. Aşağıdaki HK Oda Kontrolü işlemlerini yapınız.

 • Konaklayan odalardan bir tanesinin kişi sayısını değiştirerek kaydediniz. Yaptığınız bu kaydı Uyuşmazlık sekmesinde görüntüleyerek Uyuşmazlık Raporu alınız.

 • Odaların lejyonella temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

 • 2 oda için Temizlik İstemiyor, 2 oda için Rahatsız Etmeyin, 1 oda için Mini Bar İstemiyor notlarını HK Notlarını kullanarak sisteme giriniz.

 • 2 odaya Kullanılmamış notunu manuel olarak HK Oda Kontrolü ekranından giriniz.

2.Aşağıdaki HK Oda İşlemlerini yapınız.

 • HK Oda İşlemleri ekranından 2 odanın durumunu Temiz olarak değiştiriniz. Temiz odalardan bir tanesinin durumunu Kirli olarak değiştiriniz.

 • Kirli odaları HK Oda İşlemleri ekranında listeleyiniz.

 • 3 maid oluşturarak bunlara isim veriniz. Kirli ve Kullanılmış odaları 3 maide eşit şekilde dağıtınız.

 • Bir odayı maidler arasında sürükle bırak yöntemiyle değiştiriniz. • 2 şef oluşturarak şeflere isim veriniz. Odaları şefler arasında dağıtınız. • Çarşaf değişimini 2 gün olarak ayarlayınız.

 • Lejyonella kontrolünü 2 gün, dolu oda temizliği periyodunu 1 gün olarak düzenleyiniz. Temiz durumdaki odaların check-in yapılması için ayarlamalar yapınız.

 • Maid Raporu, Şef Raporu ve Mini Bar Raporu alınız.

 • Kat Görevlisi Check List raporunu görüntüleyiniz.

3.Aşağıdaki HK Oda Listesi işlemlerini yapınız.

 • Konaklayan odaları ve Beklenen Çıkışları gösteren HK Oda Listesini görüntüleyiniz.

 • HK Rezervasyon Notları ekranını görüntüleyiniz.

 • Listelediğiniz HK Rezervasyon Notlarına göre görev kaydı oluşturunuz.

4.Aşağıdaki Room Rack işlemlerini yapınız.

 • Room Rack ekranını kullanarak tüm odaları Temiz durumuna getiriniz.

 • Bir maidin sorumluluğundaki odaları Room Rack üzerinde görüntüleyerek Onaylanan durumuna getiriniz.

 • Room Rack üzerinden standart odaların tamamının durumunu Kirli olarak değiştiriniz.

5.Aşağıdaki Kapalı Oda Listesi işlemlerini yapınız.

 • 1 odayı boya nedeniyle kapalı hâle getiriniz.

 • İkinci katta yer alan odaların tamamını bakım nedeniyle topluca kapalıya alınız.

 • Kapalı odalardan bir tanesini normal hâle getiriniz ve bir maid görevlendiriniz.

6.Aşağıdaki Görev Yönetimi HK ve mobil uygulama işlemlerini yapınız.

 • Maidlerden birine 1. katın koridorunun temizlenmesi görevini haftada 3 gün periyodik olarak yapılacak şekilde tanımlayınız.

 • Programda kayıtlı maidlerden bir tanesine mobil uygulama yetkisi veriniz.

 • Mobil uygulama kullanarak havuz başında kaybedilen bir gözlük ile ilgili kayıt yapınız.

 • Mobil uygulamada bu maide ait eski görevleri görüntüleyiniz.

 • Kırılan bir cam için teknik servise mobil uygulama üzerinden görev kaydı oluşturunuz.

 • Mobil uygulamayı kullanarak kat hizmetlerine ait şikâyet ve yorumları görüntüleyiniz.

 • Mobil uygulamayı kullanarak kirli odalardan bir tanesini seçiniz, temizliğe başlama ve bitiş işlemini yapınız.

 • Kirli odayla ilgili yapılan işlemleri kaydediniz.

Last updated