2.1.1.10. Folyo Transferleri

Oda folyosunda yer alan bir işlemin başka odadan transfer edilip edilmediği Folyo Transferleri komutu yardımıyla görülebilir. Bu komut, oda veya odalardan başka odaya yapılan folyo transferlerinin görülmesini sağlar.

Last updated