1.3.3.9. Kayıp Bulunan Listesi (Lost and Found)

.

Kayıp ve bulunan eşya kayıtları; Resepsiyon, Kat Hizmetleri ve CRM menüsü altındaki Kayıp ve Bulunanlar Listesi ekranından takip edilir. Bu listede Hepsi, Kayıp, Bulundu, Teslim Edildi ve Zaman Aşımı sekmeleri bulunmaktadır. Zaman aşım süresi, tesisten tesise değişmekle birlikte genelde 6 aydır.

Kayıp Bulunan Listesi doldurulurken öncelikle yıldızlı alanların mutlaka doldurulması gerektiğini unutmayınız. Bu listeyi doldururken aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Resepsiyon\Günlük Listeler\Kayıp Bulunan Listesi komutuna tıklayınız.

 2. Ekle komutuna tıklayınız.

 3. Sol taraftaki fotoğraf komutunun altında “+” işareti varsa ürünün fotoğrafını ekleyiniz.

 4. Personel kısmına bu işlem kaydını yapan kişi otomatik olarak gelir.

 5. “Değerli?” düğmesini sağa doğru çekerek Aktif duruma getirebilirsiniz.

 6. Durum, Kayıp ise Oda Bilgisi seçildiğinde Oda No. ve Misafir Adı otomatik olarak ekrana gelir.

 7. Telefon ve E-mail yazınız.

 8. Açıklama kısmına ürünün tüm detaylarını yazınız.

 9. Ürün kısmına da bulunan, kaybolan eşyanın ne olduğunu ve markasını yazınız.

 10. Durum kısmından Kayıp veya Bulundu seçeneğine tıklayınız [Teslim Edildi (Delivered), Zaman Aşımı (Time Out) seçenekleri, Kayıp ve Bulundu durumlarından sonra kayıt işlemi için birini seçiniz.].

 11. Konumu kısmında ürünün nerede bulunduğu veya nerede kaybedildiğini yazınız.

 12. Kaydet komutuna tıklayıp işlemi tamamlayınız.

Ürün bulunursa aynı ekranı açarak şu işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Durum kısmından Bulundu seçeneğine tıklayınız.

 2. Bulan kişi kısmına kendi adınızı yazınız.

 3. Sonuç kısmı, Durum kısmında Teslim Edildi olarak seçildiyse bu alanı doldurunuz.

 4. Kayıt No takip ediliyorsa bunu yazınız.

 5. Kaydet komutuna tıklayıp işlemi tamamlayınız.

Ürün teslim edilecekse aynı ekranı açarak şu işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Durum kısmından Teslim Edildi seçeneğine tıklayınız.

 2. Sağ taraftaki bölümden Teslim Edildi Tarih ve Saati seçiniz.

 3. Kaydet komutuna tıklayıp işlemi tamamlayınız.

UYGULAMA 47:

Kayıp Bulunan Listesi ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Bir misafirin cüzdanı kaybolmuştur. Kayıp kaydı oluşturunuz.

 2. Bellboy Mustafa, havuz çevresinde bir adet saat bulmuştur. Kaydını yapınız.

 3. Kaybolan cüzdan bulunmuş ve ilgili misafire teslim edilmiştir. Kaydını yapınız.

Last updated