1.2.1.2. Bekleyen Listesi (Waiting List)

Otel rezervasyonların doluluğu etkilemeyecek şekilde tutulduğu alandır.

Bu liste;

  • Kesin olmayan rezervasyonlarda,

  • Ödemesi alınmamış rezervasyonlarda,

  • Otelde yer olmadığı durumlarda kullanılır. Bekleme Listesine alınacak bir rezervasyonun sisteme kaydı, şu şekillerde yapılabilir:

  • Rezervasyon\Diğer Rezervasyon Listeleri\Bekleyen Listesi+ Ekle komutu tıklanarak kaydedilir.

  • Rezervasyon\Rezervasyon Listesi\Beklenen Gelişler sekmesi\İlgili kayıt seçilir\Eylemler\Bekleme Listesine Geri Al komutuna tıklanarak Bekleyen Listesi ekranına rezervasyonun geçmesi sağlanır.

  • Rezervasyon\Rezervasyon Listesi\İlgili kayıt seçilir\Eylemler\Bekleme Listesine Geri Al komutuna tıklanarak Bekleyen sekmesine rezervasyonun geçmesi sağlanır.

Buradaki rezervasyonlar, gerçek birer rezervasyondur. İçerisine tıklandığında Rezervasyon Formu açılmaktadır.

Bekleme Listesinde bulunan rezervasyon, Eylemler menüsünden Rezervasyonu Onayla seçeneği ile Rezervasyon Listesine alınır veya Rezervasyon İptali seçeneği ile kalıcı olarak iptal edilebilir.

UYGULAMA 32: Bekleyen Listesi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

  1. 2 farklı menüden Bekleyen Listesi ekranına 2 adet yeni rezervasyon kaydı giriniz.

  2. Bekleyen sekmesindeki bir rezervasyonu Rezervasyon Listesine alınız.

  3. Bekleyen sekmesindeki bir rezervasyonu iptal ediniz.

Last updated