3.Kat Hizmetleri

TEMEL KAVRAMLAR

  • Kat Hizmetleri

  • Housekeeping

  • Maid

  • Analiz

  • Forecas

Bu öğrenme biriminde şunları öğreneceksiniz:

  • Otel paket programında kat hizmetleri işlemlerini yapmayı

Last updated