4. Raporlama İşlemleri

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

  1. Otel paket programı kullanırken girilen bilgilerde yanlışlık olup olmadığının kontrolü

    nasıl yapılabilir?

  2. Otel paket programında bugüne kadar öğrendikleriniz içerisinde hangi raporlar yer almaktadır?

Konaklama işletmesi içinde tutulan tüm kayıtlar, gerekli olduğu zaman kullanılmak üzere raporlanır. Yapılan tüm kayıtlarla ilgili tutulan raporlara ulaşmak için bu bölüm kullanılır. Diğer alanlardan işlenen verilerin listelenip istenirse çıktılarının alındığı ekrandır. Bu raporlar, kontrol amaçlıdır; herhangi bir veri girişi yoktur. Bu bölümde alınan raporlar, Tablo 3.1’de yer almaktadır.

OKU-YORUM :

“Söz uçar, yazı kalır.” atasözünün anlamını raporlama açısından yorumlayınız.

Last updated