2.1.1.3. Kişi Transfer

2.1.1.3. Kişi Transfer

Misafire ait harcamalar, folyoya aktarıldığında Görsel 2.4’te göründüğü gibi “1. Kişi” olarak kayda geçmektedir. Acente ile gelen misafirlerin oda tutarları, acente adına faturalandırılır. Yapılan ekstra harcamalar, misafire fatura edilmek üzere Folyo Kartı ekranında kayıt altında tutulur. Bazı durumlarda odada kalan misafirler, sadece kendilerine ait olan harcamaları ödemek ister. Odada beraber kalırlar ama herkes, kendi yaptığı harcamayı öder ve otelden ayrılır.

Yapılan harcamalar, misafirlere kolay bir şekilde fatura edilebilmek için Folyo Kartı ekranında her misafirin kendi alanına kaydedilir. Kişi Transfer komutu da yapılan harcamaların istenen kişiye aktarılmasını sağlar.

Kişi Transfer için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

  1. Herhangi bir harcamanın belirlenen misafire aktarılması için ilgili satırı seçiniz.

  2. Kişi Transfer komutuna tıklayınız.

  3. Açılan pencereden harcamanın aktarılacağı kişiyi

    seçiniz (Görsel 2.5).

Last updated