4.7. Günlük Kontrol Raporları (Daily Control Reports)

4.7. Günlük Kontrol Raporları (Daily Control Reports)

Günlük Kontrol Raporları menüsünde Tablo3.3’teki raporlar bulunmaktadır.

1.Oda Fiyat Kontrol Listesi (Room Price Control List): Oda fiyatları; Oda Fiyat Kontrol Listesinde Acente, Firma ve Münferit olarak gruplandırılıp raporlanır. Çok sayıda acente ile çalışan firmalar için önemli bir rapordur. Aynı acente ile gelen misafirlerin oda ücretlerinin karşılaştırılmasını sağlar. Yazdır komutunun kulakçığına tıklanarak Oda Fiyat Kontrol Listesi, Oda Fiyat Kontrol Listesi Özet ve Proforma Fatura Listesi alınabilir. Eylemler komutundan seçilen misafirin Rezervasyon Kartına buradan ulaşılabilir.(Görsel 3.63).

2.CheckOut Sonrası Düzenlemeler (Arrangements After CheckOut): Resepsiyon menüsündeki Ayrılanlar Listesinde bulunan misafirler için Yeni Harcama Ödeme Ekle komutunun kullanılması sonucu yapılan değişikliklerin görüntülendiği ekrandır (Görsel 3.64).

3.Oda Sayısı Uyuşmazlığı (Room Count Discrepancy): Rezervasyon kartının sol kısmında yer alan oda ve kişi sayıları ile fiyatlandırma sekmesindeki oda ve kişi sayılarını karşılaştıran ekrandır (Görsel 3.65). Fiyatlandır komutuna tıklanmadığında oda sayısında bazen uyuşmazlık olabilmektedir. Rezervasyon, Konaklayan, Ayrılan ve Hepsi şeklinde filtreleme yapılabilir. Uyuşmazlık olan oda, renkli olarak listelenecektir (Görsel 3.66). Oda Sayısı Uyuşmazlığı ekranında bir kayıt seçilip Eylemler komutundan rezervasyon Kartına ulaşılabilir.

UYGULAMA :22 Oda Sayısı Uyuşmazlığı ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

  1. Otelde Konaklayan durumundaki misafirlerle ilgili Oda Sayısı Uyuşmazlığı ekranını görüntüleyiniz.

  2. Konaklayanlar ekranındaki kişi ve oda sayılarını kontrol ediniz.

4.Rezervasyon/Folyo/Resday Karşılaştırma (Reservation/Folio/Resday Compare): Rezervasyonda yapılan değişiklikler yansıtılmamış olabilir, basılması gereken fiyat değişebilir, Resday bölümünde farklılık olabilir. Bunların karşılaştırıldığı ekrandır (Görsel 3.67). Rezervasyon/Folyo/Resday Karşılaştırma ekranında bir kayıt seçilip Eylemler komutundan Rezervasyon Kartına ulaşılabilir.

1.Not Listesi (Notes List): Rezervasyon kartlarına işlenen bütün notların görüntülendiği ekrandır.İstenen tarih aralığı girilerek notlar listelenebilir.

Last updated