4.8. Kapı Kilit Durumları (Door Lock Status)

4.8. Kapı Kilit Durumları (Door Lock Status)

Kapı Kilit Durumları; kart okuma, silme ve kart basma gibi işlemlerin gösterildiği ekrandır. Cmd Tipi, yapılan işlemin tipini gösterir. Yapılan işlem başarılı ise Başarılı (Success) sütununda tik işareti görülür. Kart basma cihazından (enconder) gelen mesaj olumlu ise Başarı Mesajı (Success Message) altında OK yazar, değilse hata mesajı görülür.

Last updated