1.2.1.3. Konaklayan Listesi (In-House List)

.

Konaklayan Listesine ulaşım yolları şunlardır:

  • Rezervasyon\Konaklayan Listesi

  • Menüde Ara kısmına Konaklayan Listesi yazılarak ulaşılır. Bu konu, 1.3.1.1. Konaklayan Listesi başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Last updated