1.2.1.11. Grup Rezervasyon (Group Reservation)

.

Tesisler, grup rezervasyonlarını ayrıca görüp yönetebilmek için bu ekranı kullanmaktadır.

Bu listeye Rezervasyon\Diğer Rezervasyon Listeleri\Grup Rezervasyon komutu ile ulaşılabilir.

Grup Rezervasyon ekranındaki sekmeler (Görsel 1.61) şunlardır:

 1. Definite (Kesin): Bir grubun statüsü kesin olarak belirlendiğinde kalış sözleşmesinin kabul

  edildiği anlamına gelir. Bir grup kesin olarak ayarlandığında Rezervasyon Listesine düşer (Görsel 1.61).

 2. Tentative (Geçici): Bir grubun statüsü geçici ise bu, o grubun kalış şartlarından bazılarını kabul etmediğini gösterir. Bu pürüzlerin büyük ihtimalle giderileceği düşünülür. Bir grup geçici

  olduğunda Bekleme Listesine düşer.

 3. Pending (Beklemede): Bu rezervasyonun gerçekleşme ihtimali, Tentativeye göre daha düşüktür. Bu, başlamış ancak henüz tamamlanmamış bir rezervasyondur.

 4. Optional (İsteğe Bağlı): Rezervasyonun belli bir süreye (tarih ve saat olarak) kadar bekletilmesidir.

 5. Canceled (İptal Olanlar): Grup rezervasyonun iptal olduğunu gösterir.

 6. Lost (Kayıp): Grubun başka bir otele rezervasyon yaptırdığı anlamında kullanılır.

 7. Hepsi: Tüm sekmelerin gösterildiği sekmedir.

5 günlük 1 single, 2 double ve 3 triple olmak üzere 14 pax (kişi); konukların uyruğu Rus, oda tipi standart, pansiyon tipi de oda kahvaltı olacak şekilde bir grup rezervasyonu oluşturmak için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız (Http-8):

 1. Rezervasyon\Diğer Rezervasyon Listeleri\Grup Rezervasyon komutuna tıklayınız.

 2. Ekle komutuna tıklayınız.

 3. Grup Detayları sekmesinde Proje Detayları bölümüne Grup Adına Otelcilik Grubu yazınız.

 4. Konukların Acentesini belirleyiniz.

 5. Rezervasyon Detayları bölümünden Rezervasyon giriş çıkış tarihlerini belirleyiniz.

 6. Pansiyon Tipini seçiniz.

 7. Fiyat Tipini seçiniz.

 8. Toplam Fiyat kısmına grupla anlaşılan fiyatı yazınız (Zorunlu değildir.).

 9. Döviz Kodu seçiniz.

 10. Durum bölümünde Rezervasyon Tipini seçiniz.

 11. Uygulanacak Fiyat Kodunu seçiniz.

 12. Ödeme Tipini Sold olarak seçiniz.

 13. Market seçiniz.

 14. Kaynak seçiniz.

 15. Kapatmadan Kaydet komutuna tıklayınız.

 16. Ekranın alt bölümündeki 3 Rezervasyonlar sekmesine tıklayınız (Odaların tek tek kayıt işlemlerini yapacaksınız.).

 17. Ekle komutuna tıklayarak misafir adlarını giriniz (Rezervasyon kartı ekrana gelecektir.).

 18. Oda tipi olarak standart (STD) seçeneğine tıklayınız.

 19. Uyruğu seçiniz.

 20. Ödeme tipi olarak Krediye Kaldır seçeneğine tıklayınız.

 21. Misafir sekmesine tıklayınız.

 22. Ekle komutuna tıklayınız ve misafirlerin ad ve soyadını giriniz (Kişi sayısı, otomatik olarak 2 gelir. Bu da odanın double oda olduğunu gösterir.).

 23. Kapatmadan kaydet komutuna tıklayınız.

 24. Fiyatlandır sekmesinden Fiyatlandır komutuna tıklayarak ücreti tablo olarak yansıtınız (Manuel olarak da fiyat girebilirsiniz.).

 25. Kaydet komutuna tıklayarak ekranın kapanmasını sağlayınız.

 26. Grup Rezervasyonu işlemine diğer misafirlerin isimlerini ekleyerek devam ediniz (Rezervasyon sekmesindeki “+” Ekle komutuna tıklayınız. 2 double, 1 single ve 3 triple oda için 18-26. maddedeki işlemleri tekrarlayınız.).

 27. Grup Rezervasyon ekranındaki Kaydet komutuna tıklayıp işlemi tamamlayınız.

İşlemler, misafirle rezervasyon için görüşmeye başlar başlamaz kayıt altına alınabilir. Bir isim listesi olmadan 1 single oda, 2 double oda ve 4 triple odaya göre örnek bir grup rezervasyon kayıt işlemi için aşağıdaki basamakları uygulayınız (Görsel 1.61):

 1. Rezervasyon\Diğer Rezervasyon Listeleri\Grup Rezervasyon komutuna

 2. Ekle komutuna tıklayınız.

 3. Grup Detayları sekmesinde Proje Detayları bölümüne Otelcilik Grubu yazınız.

 4. Konukların Acentesini belirleyiniz.

 5. Rezervasyon giriş çıkış tarihlerini belirleyiniz.

 6. Pansiyon Tipini seçiniz.

 7. Fiyat Tipini seçiniz.

 8. Toplam Fiyat kısmına grupla anlaşılan fiyatı yazınız.

 9. Döviz Kodunu seçiniz.

 10. Durum bölümünde Rezervasyon Tipini seçiniz.

 11. Uygulanacak Fiyat Kodunu seçiniz.

 12. Ödeme Tipini Sold olarak seçiniz.

 13. Market seçiniz.

 14. Kaynak seçiniz.

 15. Kapatmadan Kaydet komutuna tıklayınız.

 16. Satış Blokları sekmesine tıklayınız.

 17. Blok Ekle komutuna tıklayınız.

 18. Aşağıdakileri ekranın ilgili alanları için kullanınız (Ünite kota bölümünde oda sayıları tek tek girilmeden tek seferde bir kota oluşturulabilir. Örneğin, 30 oda garanti olmak üzere 50 oda yazılabilir. Aynı durum, Single Quota, Double Quota ve Triple Quota için geçerlidir.).

 • Standard Room seçiniz.

 • Single için 1 yazınız.

 • Double için 2 yazınız.

 • Triple için 4 yazınız.

19.Tamam komutuna tıklayınız.

20.“Başarılı” yazan kutucuktaki OK komutuna tıklayınız.

21. Refresh komutuna tıklayınız (Sayfayı yenile ile 21. maddeye kadar yapılanlar ekrana gelir.).

22.Rezervasyonlar sekmesine tıklayınız.

23.Ekle komutuna tıklayınız.

24.Belirlenen kriterlere göre Rezervasyon Kartı dolu gelir.

25.Standart Odayı seçiniz. 26.Uyruk seçiniz.

27.Ödeme Tipini Krediye Kaldır olarak seçiniz.

28.Misafirin ad ve soyadını yazıp kaydediniz (Böylece bir kişinin ismi girilmiş olur.).

29.Satış Blokları ekranına girerek Blok Hesapla komutuna tıklayınız.

30.“Başarılı” yazan kutucuktaki OK komutuna tıklayınız.

31.İsim Listesi sekmesinde misafirin ismi çıkar (Satış Bloklarında bir oda düşmüş olur.).

32.Folyo Gelirleri sekmesinde grubun tüm gelirleri, görülebilmekte ve istenirse Folyodan da girilebilmektedir.

Satış Blokları Sekmesi: Rezervasyon isimleri kesinleşmemiş ve sadece sayısal bir değeri var ise bu sekme kullanılmaktadır. Örneğin, belli tarihlerde 10 oda blok olarak ayrılacak ve gelecek olan odaların durumları belli ise (double, triple gibi olduğu durumlarda) bu sütunlar kullanılır.

Rezervasyonlar sekmesinde rezervasyonlar girildikçe Satış Blokları sekmesindeki oda sayıları düşer. Grup rezervasyonu yaparken birden çok kriter olabilir. Örneğin; 4 odalı bir grup rezervasyonu, 5 günlük, 1 single oda, grup lideri için Konaklama Tipi Comp olarak seçilecektir. Diğer 2 double oda 50, 1 triple oda ise 65 euro olarak fiyatlandırılacaktır. Pansiyon Tipi FB, misafirlerin milliyeti Alman, Fiyat Tipi ise İade Edilemez şeklindedir. Ayrıca odaların konaklama ücretleri, grup liderinde toplanacaktır. Bu kriterlere göre bir grup rezervasyonu için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız (Görsel 1.62):

 1. Rezervasyon\Diğer Rezervasyon Listeleri\Grup Rezervasyon komutuna tıklayınız.

 2. Ekle komutuna tıklayınız.

 3. Grup Detayları sekmesinde Proje Detayları bölümüne Alman Grubu yazınız (Öğrenciler Alman grubunun adının başına numaralarını da yazabilir.).

 4. Acenteyi belirleyiniz.

 5. Rezervasyon giriş çıkış tarihlerini 5 günlük olarak belirleyiniz.

 6. Pansiyon Tipini FB olarak seçiniz.

 7. Fiyat Tipini Non Refundable (İptal Edilemez) olarak seçiniz.

 8. Toplam fiyat kısmına fiyat yazmayınız.

 9. Döviz Kodunu Euro olarak seçiniz.

 10. Durum bölümünden Definite olarak seçim yazınız.

 11. Uygulanacak Fiyat Kodu olarak Online seçeneğine tıklayınız (Bu seçim zorunlu değil.).

 12. Ödeme Tipini boş bırakınız (Bir odanın ödemesi Comp olduğunda ödeme yapılmaz.).

 13. Market olarak Avrupa seçeneğine tıklayınız.

 14. Kaynak olarak Online seçeneğine tıklayınız.

 15. Kapatmadan Kaydet komutuna tıklayınız.

 16. Satış Blokları sekmesine tıklayınız.

 17. Ekle komutuna tıklayınız. • İşlem yapma tarihini yazınız (veya seçiniz). • PNR Oda Tipini seçiniz. • Single için 1 yazınız. • Double için 2 yazınız. • Triple için 1 yazınız.

 18. Rezervasyonlar sekmesine tıklayınız.

 19. Ekle komutuna tıklayınız (Belirlenen kriterlere göre rezervasyon kartı dolu gelir.).

 20. Oda Tipi olarak Standart Oda seçeneğine tıklayınız.

 21. Oda sayısına 4 yazınız (Toplamda 4 oda vardır.).

 22. Uyruk olarak Germany seçeneğine tıklayınız.

 23. Ödeme Tipi olarak Krediye Kaldır seçeneğine tıklayınız.

 24. Misafir sekmesindeki “+” Ekle komutuna tıklayınız.

 25. Misafir adını, soyadını ve bir telefon numarası yazıp Kaydet komutuna tıklayınız (Böylece misafir kartı da oluşturulmuş olacaktır.).

 26. Fiyatlandırma sekmesine tıklayınız.

 27. Kapatmadan Kaydet komutuna tıklayınız.

 28. Kaydet komutuna tıklayınız (Grup rezervasyonun ilk ekranı açılır.).

 29. 5 odalı rezervasyonu seçiniz.

 30. Rezervasyon sekmesindeki Böl komutuna tıklayınız.

 31. “Are you sure you want to divide the rooms of the reservation number 6125157?” kutucuğundaki Evet komutuna tıklayınız.

 32. Gelen ekrana 4 yazınız.

 33. “İşlem başarılı” kutucuğundaki OK komutuna tıklayınız (Böylece 4 rezervasyon oluşmuş olacaktır.).

 34. Oluşturulan birinci rezervasyona çift tıklayınız (Rezervasyon Kartı açılır.).

 35. Yetişkin (kişi) sayısını 1 olarak değiştiriniz.

 36. Konaklama bölümünden Comp olarak değiştiriniz.

 37. Misafirin adını, soyadını yazıp kaydediniz.

 38. Fiyatlandırma sekmesine tıklayınız.

 39. Manuel Fiyat Aktif düğmesine tıklayınız.

 40. Manuel Günlük Fiyat bölümünü boş bırakıp Fiyatlandır komutuna tıklayınız (Compolduğu için ücret girilmez.).

 41. Kapatmadan Kaydet komutuna tıklayınız.

 42. >Sıradaki konumuna tıklayınız.(Kapatmadan kaydet komutunun sağındaki komuttur.)

 43. Misafirlerin adını yazınız (2 ayrı kişi yazılacak.).

 44. Fiyatlandırma sekmesine tıklayınız.

 45. Manuel Fiyat Aktif düğmesine tıklayınız.

 46. Manuel Günlük Fiyat olarak 50 yazınız.

 47. Fiyatlandır komutuna tıklayınız.

 48. Kapatmadan Kaydet komutuna tıklayınız.

 49. >Sıradaki konumuna tıklayınız.(Kapatmadan kaydet komutunun sağındaki komuttur.).

 50. Aynı işlemi, double oda için bir kere daha yapınız.

 51. >Sıradaki konumuna tıklayınız.(Kapatmadan kaydet komutunun sağındaki komuttur.).

 52. Yetişkin (kişi) sayısını 3 olarak değiştiriniz.

 53. Misafirlerin adını yazınız (3 ayrı kişi yazılacak.).

 54. Fiyatlandırma sekmesine tıklayınız.

 55. Manuel Fiyat Aktif seçeneğine tıklayınız.

 56. Manuel Günlük Fiyat olarak 65 yazınız.

 57. Fiyatlandır komutuna tıklayınız.

 58. Kapatmadan Kaydet komutuna tıklayınız.

 59. Kaydet komutuna tıklayınız (Böylece tüm rezervasyonlar, isim isim girilmiş olacaktır.)

Folyo Routing işlemi yapılmasına sıra gelince şu işlemleri yapınız:

 1. Rezervasyon\Rezervasyon Listesi komutuna tıklayınız.

 2. Beklenen Gelişler sekmesine tıklayınız.

 3. Double odaları ve triple odayı seçiniz.

 4. Eylemler komutuna tıklayıp Toplu Folyo Yönlendirme komutuna tıklayınız.

 5. Folyo Routing ekranından tarihi seçiniz.

 6. Gelir Grubu olarak Accommodation seçeneğine tıklayınız.

 7. Departman olarak Room seçeneğine tıklayınız.

 8. Yönlendirilecek Oda olarak Grup Lideri Alman Grubu seçeneğine tıklayınız.

 9. Kaydet komutuna tıklayınız.

 10. Toplu Folyo Yönlendirme kutucuğunda “başarılı” olarak görününce Kapat komutuna tıklayınız.

 11. Toplu Folyo Yönlendirme işleminin kontrolü için double odalardan birini seçerek Eylemlerden Folyo Routing komutuna tıklayınız

UYGULAMA 35: Grup Rezervasyonu ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Definite (kesin) durumunda bir grup rezervasyonu oluşturunuz.

 2. Tentative (geçici) durumunda bir grup rezervasyonu oluşturunuz.

 3. Pending (beklemede) durumunda bir grup rezervasyonu oluşturunuz.

OKU-YORUM

Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayınız.

 1. Çifte rezervasyon nedir?

 2. Çifte rezervasyonun turizme etkileri neler olabilir?

 3. Çifte rezervasyon durumuyla karşılaşmanız hâlinde tutumunuz ne olurdu?

 4. “İtibarını zedelemek” deyimini yorumlayarak boş bırakılan alana yazınız.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN “ÇİFTE REZERVASYON” UYARISI Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sezonunda çifte rezervasyon olaylarının yaşanmaması için otelleri kapasitelerinden fazla oda pazarlama yoluna gidilmemesi yönünde uyardı. Müsteşar yardımcısı imzasıyla yayınlanan genelgede geçen yıllarda bazı tesislerin kapasitelerini aşan oranlarda oda arz etmeleri ve seyahat acentelerinin de yaptıkları rezervasyonları aşan oda satışlarına yönelmelerinin otel, acente ve müşterilerin mağdur olmalarına yol açtığı hatırlatıldı. Bu durumun ülke turizmini de olumsuz etkilediğine değinilen genelgede turizm sezonunda çifte rezervasyon olaylarının yaşanmaması için Bakanlıktan belgeli konaklama işletmelerinde hiçbir şekilde fazla oda pazarlama yoluna gidilmemesi, seyahat acentelerinin de otellerle yaptıkları anlaşmalarda belirtilen oda-yatak kontenjanlarını aşan satışlar yaparak otelleri zor durumda bırakmamaları istendi. Kaynak: https://www.turizmguncel.com/haber/sezon-baslarken-bakanliktan-otel-ve-acentelere-cifte-rezervasyon-uyarisi-h5771.html (Erişim tarihi: 16/04/2021, Erişim saati: 13.30)

UYMAYANLAR HAKKINDA CEZAİ İŞLEM Tarafların birbirlerine tanıdıkları kontenjanın yıl boyunca uygulanabilecek gerçekçi bir rakamı yansıtması gerektiğine değinilen genelgede şöyle denildi: “Diğer taraftan otel işletmecileri ile seyahat acentesi yetkililerinin çifte rezervasyon tehlikesi ortaya çıkmadan ve grupların otele gelme gününden en az 30 gün öncesinden karşılıklı temaslarda bulunarak tarafları mağdur etmeyecek şekilde tedbir almaları yararlı görülmektedir.” Bu hususların aksine tutum ve davranışta bulunarak çifte rezervasyona sebep olan ve ülke turizminin itibarını zedeleyen işletmeler hakkında 2634 sayılı turizmi teşvik kanunda ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nda yer alan cezai müeyyideler etkin bir şekilde uygulanacaktır. İtibarını zedelemek: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………................................................................................................................................................

Last updated