1.3.3.5. Planlanan Oda Değişimleri (Room Change Plans)

.

Oda değişikliği üç ayrı şekilde yapılabilir:

 1. Blokaj tablosundan sürükle bırak yöntemi kullanılarak değiştirilir.

 2. Rezervasyon Kartının içerisine girilip oda numarası değiştirilerek yapılır.

 3. Resepsiyon\Günlük Listeler\Planlanan Oda Değişimleri komutuna tıklanıp işlem basamakları

  uygulanarak oda değişikliği yapılır.

Gün içerisinde yapılan bütün oda değişiklerini ana ekrandaki Resepsiyon menüsünün altındaki Oda Değişim Listesinden görmek mümkündür. Oda değişimi yapmak için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Resepsiyon\Günlük Listeler\Planlanan Oda Değişimleri komutuna tıklayınız.

 2. Ekle komutuna tıklayınız.

 3. Rez. Bilgi satırında istenirse rezervasyonu olan bir oda ya da konaklayan bir oda seçilebilir. Bir

  oda seçiniz.

 4. Planlanan Tarihi seçiniz.

 5. Bitiş Tarihini seçiniz.

 6. Oda No. sekmesinden yeni odayı seçiniz.

 7. Neden kısmı için istenirse var olanlardan birini seçebilirsiniz.

 8. Notlar kısmında oda değişimi ile ilgili bilgi verebilirsiniz.

 9. Kaydet komutuna tıklayıp işlemi tamamlayınız.

Planlanan oda değişim işlemini yaptıktan sonra yeni sekmede yapılacak oda değişimi listelenir. Gerçekleşen (Occured) listesinde gerçekleşen, İptal sekmesinde ise gerçekleşmeyen oda değişimleri, Hepsi sekmesinde ise tüm Oda Değişim Listesi görülür (Görsel 1.85).

UYGULAMA 46:

Planlanan Oda Değişimleri ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. İki oda için oda değişimi kaydı oluşturunuz.

 2. Bir oda için oda değişimini gerçekleştiriniz.

 3. Bir oda için oda değişimini iptal ediniz.

Last updated