1.2.1.7. İptal Listesi (Cancelled Reservations List)

.

İptal edilen tüm rezervasyonlar bu ekranda gösterilir. Listede her kayıt için sağa kaydırma yapıldığında iptal süresi, iptal eden kişi ve iptal nedeni görülebilir. İptal edilen rezervasyonlar, Rezervasyon Listesine Gönder komutuna tıklanarak geri alınabilir. Eylemler komutuna tıklanarak da aynı işlem yapılabilir. Bu listeye Rezervasyon\Diğer Rezervasyon Listeleri\İptal Listesi komutu ile ulaşılabilir.

Last updated