2.2.1. Kontrat Yönetimi

2.2.1. Kontrat Yönetimi

Turizm endüstrisinin en önemli elemanlarından bir tanesi de seyahat acenteleridir. Seyahat acenteleri, sektör içerisinde yurt içi ve yurt dışı misafirlerin konaklama işletmelerine gelmesinde aracı kuruluşlar olarak hizmet vermektedir. Konaklama işletmeleri de ticari faaliyet sürdürdükleri için odalarını satmak istemektedir. İşletmeler, çeşitli şekilde otelde bulunan mal ve hizmetlerini misafirleri ile buluşturmaktadır.

Misafirler, internet ve acenteler aracılığıyla veya kapı misafiri olarak tesise gelebilir. Günümüzde özellikle turizm sezonunda yoğunluk yaşanan bölgeler incelendiğinde tüm misafirlerin çeşitli acenteler vasıtası ile hizmet satın aldıkları görülmektedir.

Konaklama tesisleri ve acenteler; yılın belirli dönemleri için kendi aralarında mal, hizmet satışı veya gelir elde edebilmek amacıyla anlaşmalar yapar. Yapılan bu anlaşmalara kontrat denilmektedir.

Genel olarak otel paket programında;

  • Manuel,

  • Fiyat ve Doluluk ekranı ve

  • Acente kartına tanımlanmış fiyat kodu ile oda fiyat girişi yapılabilir.

Tüm kontrat ve acente işlemleri, otel yönetim programındaki Kontrat Yönetimi menüsü yardımıyla yapılmaktadır (Görsel 2.39).

Last updated