1.2.3. Folyo Yönlendirme Listesi (Folio Routing List)

.

Folyo Yönlendirme Listesi (misafirin folyosunu bir başka misafirin folyosuna yönlendirme) işlemlerini verir (Görsel 1.66). Filtreler bölümünden tarih aralıkları seçilir. Ayrıntılı inceleme yapılacaksa Folyo Routing yapıldığı tarih, acente, departman ve satış projeleri aratılarak da folyo routing işlemleri listelenebilir.

Last updated