2.2.1.4. Kontrat Sihirbazı

2.2.1.4. Kontrat Sihirbazı

Kontrat Sihirbazı, belirli dönemler ve birden fazla oda tipi için kontratın hızlı bir şekilde kopyalanmasını sağlar.

Kontrat Yönetimi menüsünden Kontrat Sihirbazı komutuna tıklandığında Yeni Kontrat ekranı gelir. Bu pencerede sırasıyla yapılması gereken işlemler, Görsel 2.70’te gösterilmiş ve görselde yer alan rakamlara göre anlatılmıştır.

Kontrat Yönetimi\Kontrat Sihirbazı komutuna tıklanır. Yeni Kontrat ekranı görülür. Bu ekranda işlemleri yapmak için aşağıdaki basamakları uygulayınız:

  1. Girilecek kontratın bağlı olduğu fiyat kodunu yazınız.

  2. Kontratın geçerli olduğu Oda Tipi, Pansiyon Tipini seçiniz (Burada önemli olan bir nokta da Kod kısmıdır. Acenteye ait birden fazla kontrat girilecekse ve bu girilen kontratlar arasında bir ayrım yapılması isteniyorsa bu alana bir kod yazılması gerekir. Örneğin; bu kod yaz fiyatları için YAZ, kış fiyatları için KIŞ olarak tanımlanabilir. Başka bir seçenek ise her bir döneme A, B, C gibi harflerin kod olarak verilmesidir.).

  3. Kontratın geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihlerini yazınız (Görsel 2.71).

  4. Rezervasyonlarda iptal süresi ve acente komisyon oranı varsa ilgili alanları doldurunuz.

  5. Kontratta yer alan oda fiyatlarının geçerli olduğu günleri seçiniz.

  6. Kontratta yer alan odaların satış başlangıç ve bitiş tarihlerini yazınız.

  7. Fiyat Tipini seçerek Single, Double, Triple vb. kişi sayılarını esas alan oda fiyat bilgilerini giriniz. Ücretsiz ve ücretli konaklayacak çocuklara ait ücretlendirme bilgilerini giriniz.

  8. Kontrata farklı bir dönem girilerek işleme devam edilecekse Yeni Dönem Ekle komutuna tıklayınız ve işlemleri tekrarlayınız. Yeni Period ekranında başlangıç ve bitiş tarihleri otomatik olarak ekrana gelir. Bir önceki dönemin bitiş tarihinden sonraki gün, yeni dönemin başlangıcını oluşturur. Süre olarak bir ay seçilmişse Yeni Period ekranında da bir aylık süre geçerlidir. Süre üç ay ise Yeni Period ekranında üç aylık süre otomatik olarak oluşur. Açılan pencerede Double Fiyat Kullan veya Tek Kişilik Fiyatları Kullan seçimi yapılarak Yeni Period oluşturulur. Oteller, buradaki double veya tek kişilik fiyatı kullanımlarına göre belirler. Kimi otel için kişi başı fiyat, kimi otel için ise iki kişilik fiyat önemlidir. Otel politikasına göre uygun olan fiyat kullanılır.

9.Girilen kontrat farklı odalar için kopyalanacak ise açık olan pencerenin sağ alt kısmında yer alan Farklı Oda Tipi İçin Kopyala komutuna tıklanır. Açılan pencerede (Görsel 2.72) ilgili Oda Tipi, Pansiyon Tipi, Kişi Başı veya Double Fiyat bilgisi girilerek Uygula komutuna tıklanır ve var olan kontrat bilgileri, farklı oda için hızlı bir şekilde kopyalanır.

10.Tüm işlemler yapıldıktan sonra Kaydet komutuna tıklanır ve işlem tamamlanır. Kontrata girilen bilgilere ulaşılmak isteniyorsa Kontrat Yönetimi\Kontrat Detayları komutu ile gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Görsel 2.73’te girilmiş olan bir kontrat görülmektedir.

UYGULAMA 17: Kontrat Sihirbazı ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

  1. Tablo 2.12’de verilen bilgilerine göre Kontrat Sihirbazını kullanarak veri girişlerini yapınız.

  2. Oluşturduğunuz kontratı standart oda için de kopyalayarak işlemi tamamlayınız.

Last updated