2.2.1.1 Acenteler

2.2.1.1 Acenteler

Rezervasyon kartında yer alan acentelerin tanımlandığı menüdür. Misafirlerin acente, şirket vasıtasıyla veya münferit olarak tesise geldiğini belirlemek ve fiyat girişlerini düzenlemek amacıyla kullanılır.

İşletme olarak çalışılan tüm acente kartları bu menüden tanımlanır. Kontrat Yönetimi\Acentalar komutuna tıklanır. Açılan Acenteler sayfasında “+” simgesine tıklanınca Seyahat Acentesi ekranı açılır (Görsel 2.40). Açılan pencerede gerekli alanlar, ihtiyaç doğrultusunda doldurulur. Yıldızlı (*) alanların doldurulması zorunludur. Tablo 2.5’te acente kartı alanlarında yer alan bölümlere ait açıklamalar yapılmıştır.

Açılan Seyahat Acentası ekranının sağ bölümündeki sekme başlıkları şunlardır:

 1. Ek Bilgiler Sekmesi

  a) Varsayılan Ayarları Bölümü

Varsayılan Oda Tipi: Rezervasyon kartında acente seçildiği zaman ekrana kontratta yer alan bilgiler aracılığıyla otomatik olarak gelen ya da kontratta yer alan oda tipi seçilir.

Varsayılan Uyruk: Rezervasyon kartında acente seçildiğinde uyruk, kontratta yer alan bilgiler aracılığıyla otomatik olarak ekrana gelir. Örneğin; Alman bir acente ile çalışılıyorsa gelen tüm misafirler, Alman olarak seçilir veya uyruk bilgisinin acente kartıyla otomatik olarak ekrana gelmesi istenirse bu seçenek kullanılır.

Market, Kaynak, Segment, Fiyat Tipi, Ödeyen, Ödeme Tipi, Konaklama Tipi, Ödeme Tipi, Konaklama Tipi, Pansiyon vb. konular, 1.2.1.1. Rezervasyon Listesi başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

b) Genel Bilgi Bölümü

Pasif: Bu alan aktif edilirse; acenteler, Rezervasyon Kartının Acente alanında görünmez. Acenteler ile çalışılmadığı zaman pasife alınabilir. Kara Liste: Acente ile ilgili problem varsa konuk kara listeye alınıp açıklaması yazılır.

Manuel Fiyat Durumları: Ücretsiz olarak konaklayacak çocuklar bu bölümden seçilir. Adres Bilgileri: Bu alana acenteye ait adres bilgileri yazılmaktadır.

2.Muhasebe Bilgileri Sekmesi

Bu alandaki bilgiler, muhasebe departmanı yetkilileri tarafından doldurulur.

3.Stop Sell Sekmesi

Stop Sell anlam olarak “satışları durdurma” demektir. Belirli dönemlerde otel yoğun olabilir ve acentelere oda satışı yapılamayabilir. Acenteye satış durdurulmak isteniyorsa bu alanın kullanılması gerekir (Görsel 2.42). Hangi tarihlerde, hangi oda, pansiyon tipi vb. alanlar doldurulur ve satışı yapılmayan oda durumları belirlenir. Belirlenen tercih ve tarihlere göre acenteye oda satışı durdurulmuş olur.

4.Acente Kontenjan Sekmesi

Konaklama işletmesinin acente için ayırdığı oda kontenjan sayıları bu sekmede girilir (Görsel 2.43). Garanti kısmı, kesinlikle verilmesi gereken oda sayısını ifade eder. Kontenjan ise otel boş olduğunda satılabilecek oda sayısını ifade etmektedir.

5.Acenta İndirimleri Sekmesi

Acente ile gelen misafirlere ait indirim tanımlamaları bu ekrandan yapılır. Promosyon olarak ifade edilen “7 kal 5 öde (Aksiyon)”, “belirli bir oranda indirim”, “son gün indirimi” vb. tanımlamalar bu ekrandan yapılır. Bu konu, 2.2.1.9. Kontrat İndirim ve Eklentileri başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

6.Yetkililer Sekmesi

Acente tanımlamalarında ilk ekranda yetkili tanımlaması yapılır. Acentede birden fazla yetkili olabilir. Bunların tanımlaması, bu pencereden yapılmaktadır (Görsel 2.44)

7.Folyo Routing Sekmesi

Acenteye ait hesaplar ile ilgili yönlendirme yapılacak hesap ve ayarların yapıldığı alandır. Muhasebe departmanı tarafından ilgili ayarlar yapılır.

8.Fiyat Kodu Sekmesi

Fiyat Kodu, acentenin otel ile anlaşmasından oluşan ve kontratta yer alan fiyatları ifade etmektedir. Fiyat kodunun karşılığı, kontrat fiyatlarıdır. Acente, birden fazla fiyat kodunu kullanabilir. Otel ile acente, bazı dönemlerde farklı fiyat uygulaması yapabilir. Bu ayrımı yapabilmek amacıyla farklı fiyat kodları oluşturmaktadır. Örneğin; bu kod “YAZ, KIŞ, SEZON, SEZON DIŞI” gibi farklı tanımlamalarda olabilir. Önemli olan, otelin kendi standardına uygun bir kod sistemi oluşturmasıdır (Görsel 2.45)

9.City Ledger Aktif Sekmesi

Genelde acente adına yapılan harcamalar, daha sonra faturalandırılıp tahsil edilmek için krediye ve cari hesaba aktarılır. Bu alanda da (Görsel 2.46) hangi fiyat tipi, hangi fiyat kodu vb. seçimler yapılarak krediye aktarılacak fiyatlar belirlenmiş olur.

UYGULAMA 13: Acente Kartı tanımlama işlemi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Acenta Id için öğrenci numaranızı yazınız.

 2. Tam isim olarak ad ve soyadınızı yazınız.

 3. Fiyat Kodu olarak öğrenci numaranızı yazınız.

 4. Telefon bilgisi kısmına okulunuzun telefon numarasını yazınız.

 5. E-mail bilgisi kısmına okulunuzun elektronik posta adresini yazınız.

 6. Varsayılan Oda Tipi için Suit seçeneğine tıklayınız.

 7. Varsayılan Uyruk olarak Turkey seçeneğine tıklayınız.

 8. “Acenta mı?” butonunu aktif hâle getiriniz.

 9. Fiyat Tipi olarak İade Edilebilir seçeneğine tıklayınız.

 10. Varsayılan Döviz olarak EURO seçeneğine tıklayınız.

Last updated