2.1.1.1. Harcama Gir

2.1.1.1. Harcama Gir

Misafirin konaklama tesisinde yapmış olduğu harcamaların kaydedildiği ekrandır (Görsel 2.2). Harcama Gir komutuna tıklanarak ilgili ekran açılır ve harcamalar buraya kaydedilir. Yapılan harcamalar, hizmet işletmelerinde satın alınan mal ve hizmetin miktar ve fiyatını göstermek amacıyla adisyon adı verilen belgelere kaydedilir. Yapılan tüm har2.1.1.1. Harcama Gir 1 Harcama Gir ekranı camalar, adisyonda yer alan bilgilere göre misafir folyolarına aktarılır. Harcama giriş işlemi gerçekleştirilirken ilk olarak ilgili oda seçilmelidir.

Misafir, konaklama tesisindeki Blue Restaurant ’ta ₺250 tutarında harcama yapmıştır. Harcama Gir için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Harcama girişi yapılacak misafir odasına çift tıklayınız.

 2. Açılan pencerede Folyo ekranını açınız.

 3. Eylemler simgesinden Harcama Gir komutuna tıklayınız (Ekranın

  altında yer alan Harcama Gir komutuna tıklayınız.).

 4. Harcamanın yapıldığı departmanı seçiniz.

 5. Gelir olarak ilgili bölümü seçiniz (Bu konu, 1.1.2.2. Temel Tanımlar\Gelir Kodu Tanımları başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.).

 6. Kullanılan döviz birimini seçiniz.

 7. Tutarı giriniz.

 8. Kayıt Tipi olarak İşlem Girişi seçeneğine tıklayınız. Kayıt Tipi olarak ekranda üç seçenek çıkar.

  İşlem Girişi: Normal harcamaların girişi için kullanılır.

  İade: Yapılan harcamalardan misafire iade işlemi varsa bu seçenek kullanılır.

  İndirim: Yapılan harcamalarda indirim işlemi varsa bu seçenek kullanılır.

 9. Evrak numarasını yazınız.

 10. Harcamanın yansıtılacağı kişiyi seçiniz (Kişi alanında harcamaların kimin hesabına yansıtılacağı belirtilir. Misafirler ödemeleri ayrı olarak yapacaksa ilgili kişi seçilip işlem gerçekleştirilmelidir. Kişi ayrımı yoksa bir seçim yapılmadan işleme devam edilir.).

 11. Notlar alanına yazılması gereken bir bilgi var ise yazınız.

 12. İşlemi tamamlamak için Kaydet komutuna tıklayınız.

BİLGİ KUTUSU:

Kayıt işlemlerinde adisyon numaraları, Evrak No. alanına yazılmaktadır. İşlemlerde dikkatli olunuz!

UYGULAMA 1

Harcama Gir komutu ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Bir rezervasyon kaydı oluşturunuz.

 2. Oluşturduğunuz rezervasyona Tablo 2.1’de verilen bilgileri Harcama Gir komutunu kullanarak kaydediniz.

Last updated