1.1. Genel Ayarlar

Hazırlık Çalışmaları

 1. Paket program kavramı size ne ifade ediyor? Açıklayınız.

 2. Kullandığınız bir programda ayarlar kısmında hangi düzenlemeler vardır? Açıklayınız.

 3. Herhangi bir programda tüm kullanıcılara tam yetki verilir mi? Açıklayınız.

Otel paket programları, oda sayısına bakılmaksızın konaklama sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Öncelikle bir paket programda çalışırken aşağıdaki önemli hususlara dikkat etmek, fayda sağlayacaktır:

 • Serbest çalışma saatlerinde kendinizle yarışınız, örnekleri ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar iyi öğrenirsiniz.

 • Öğretmenle birlikte uygulama yaparken tüm dikkatinizi toplayınız.

 • Sadece ders öğretmeninin yönergelerini uygulayınız, öğretmeninizden geri kalmayınız veya ileri gitmeyiniz.

 • Acele etmeyiniz. Not alırken kısaltmalardan faydalanınız.

 • Bilgisayar derslerinde öğrenmenin ölçüsü, programları kimsenin yardımı olmadan kullanabilmektir. Bunun için aynı işlemleri defalarca tekrarlayınız.

 • Kitapta yazılanları satır atlamadan noktasına, virgülüne varıncaya kadar aynen uygulayınız. Sonuçları karşılaştırınız. Yanlışlarınız varsa işlemleri tekrarlayınız.

 • Pes etmeyiniz, elinizden gelenin en iyisini yapınız.

 • Önceki konuları tekrarlamayı unutmayınız.

ÖZLÜ SÖZ

“Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması kesindir.” Konfüçyüs

Bilgisayar ile çalışırken en çok kullanılan klavye tuşları ve anlamları aşağıdaki gibidir (Görsel 1.1):

 • 1 ile gösterilen Esc tuşu, programlarda bulunulan noktadan geri dönmeyi sağlar.

 • 2 ile gösterilen Num Lock tuşu, klavyenin sağ tarafındaki rakamları kullanıma açar veya kapatır.

 • 3 ile gösterilen Print Screen tuşu, ekran görüntüsünün anlık fotoğrafını çeker. Daha sonra istenilen belgeye “Ctrl+V” ile yapıştırılabilir.

 • 4 ile gösterilen End tuşu, imleci ekranın sonuna getirir.

 • 5 ile gösterilen Home tuşu, imleci satırın başına getirir.

 • 6 ile gösterilen Page Up tuşu, imleci bir üst sayfaya taşımayı sağlar.

 • 7 ile gösterilen Page Down tuşu, imleci bir alt sayfaya taşımayı sağlar.

 • 8 ile gösterilen Delete / Del tuşu, sağa doğru silme tuşudur.

 • 9 ile gösterilen Backspace tuşu, sola doğru silme tuşudur.

 • 10 ile gösterilen Caps Lock tuşu, sürekli büyük harf ile yazmayı sağlar. Tekrar basılınca küçük harfin yazılmasını sağlar.

 • 11 ile gösterilen Tab tuşu, imleci ekranda belirli aralıklarla hareket ettirir. Caps Lock tuşunun bir üstündedir.

 • 12 ile gösterilen Shift tuşu, sol ve sağda olmak üzere iki adettir. İki işlevi vardır. Birinci işlevi, bu tuşla birlikte basıldığında harfin bir seferlik büyük yazılmasını sağlar. İkincisi ise klavye tuşları üzerinde bulunan üst karakterlerin yazımı için kullanılır [Örneğin “Shift” ve “8” (Shift+8) tuşlarına aynı anda basılırsa “(” yay ayraç işareti çıkar.].

 • 13 ile gösterilen Yön tuşları, imlecin istenen yöne taşınmasını sağlar.

 • 14 ile gösterilen Alt Gr tuşu, klavyedeki üçüncü karakterlerin yazılmasını sağlar [Örneğin “F” tuşu ile birlikte “Alt Gr” tuşuna basıldığında “@” işareti çıkar (F+Alt Gr).].

 • 15 ile gösterilen Space Bar tuşu (Boşluk Çubuğu), kelimeler arasında boşluk bırakmayı sağlar. • Shift+Yön tuşu (Aşağı veya Yukarı), seçimin üstten veya alttan sıra ile yapılmasını sağlar. • Ctrl+farenin sol tuşu, farklı yerlerden çoklu seçim yapılmasını sağlar.

Bir paket program kullanılırken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri de tuşlanacak yerler ve bu tuşlara yapılan tanımlardır. Komut, simgelerle ifade edilmiş bir düğmeyi tıklama veya komut düğmesine bilgi girişi sağlama yoluyla otel paket programında yapılması istenen eyleme ilişkin yönergelerin bilgisayara iletilmesidir. Fare ile komutların üzerine gelip beklendiğinde komut düğmesinin adı ve klavye kısa yolu görünür. Örneğin; Başlat düğmesi, Başlat butonu, Başlat simgesi veya Başlat komutu şeklinde yazılabilir (Çalışkan, Karataşlı, Olcaycan ve Seyhan, 2020: 19).

Görsel 1.1: F klavye

“F” ve “Q” olmak üzere iki çeşit klavye vardır. Klavyenin en üst ve en sol tarafındaki harfine göre klavye belirlenir. Görsel 1.1, Türk klavyesi olan “F” klavyeye örnektir. Piyasada en çok bulunan ise “Q” klavyedir. Resmî kurumlarda “F” klavye kullanma zorunluluğu vardır. Bu açıdan “Q” klavye olan dizüstü veya masaüstü bilgisayarların klavye ayarının nasıl yapıldığının bilinmesi gerekir. Bunun için uygulanması gereken işlem basamakları şu şekildedir:

1. Bilgisayarda Başlat düğmesine tıklayınız.

2. Başlat menüsünden Ayarlar komutuna tıklayınız.

3. Zaman ve Dil komutuna tıklayınız.

4. Zaman ve Dil penceresinden Dil komutunu seçiniz.

5. Dil komutu olarak Türkçe seçeneğini tıklayınız.

6. Açılan pencereden Seçenekler komutuna tıklayınız.

7. Klavye Ekle komutuna tıklayınız.

8. Türkçe F seçeneğine tıklayınız.

Ayarlarda iki klavye tanımlanmış ise klavyede mevcut olan diller arasında “Ctrl+Shift” kısayol tuşlarına basılarak diller arasında geçiş yapılabilir.

Uygulama 1

 1. Klavye ayarlarından F klavye seçeneğini uygulayınız.

 2. “Ctrl+Shift” tuşlarını kullanarak F ve Q klavye seçenekleri arasında geçiş yapınız.

Last updated