1.2.1.13. KBS (Polis Kimlik Bildirim) Listesi

.

  • Resepsiyon\Polis Listeleri\KBS listesi

  • Menüde Ara kısmana KBS Listesi yazılarak ulaşılır. Bu konu, 1.3.6.1 KBS Listesi başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu konu, 1.3.6.1 KBS Listesi başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Last updated