3.7. Kapalı Oda Listesi (Closed Room List)

3.1.7. Kapalı Oda Listesi (Closed Room List)

Bu ekranda odalar için Kapalı Oda İşlemleri yapılır. HK tarafından girilen arızalar görüntülenir (Görsel 3.19). Güncel ve Geçmiş olmak üzere iki sekme bulunmaktadır. Odalar Rack ekranından da kapalıya alınabilir. Blokajlı bir oda, kapalı oda durumuna alınamaz.

Kapalı Oda Listesi işlemi için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Kat Hizmetleri\Kapalı Oda Listesine tıklayınız.

 2. Ekranın sol üst tarafındaki “+” Ekle komutuna tıklayınız.

 3. Açılan Kapalı Oda İşlemleri ekranından ilgili odayı seçiniz.

 4. Durum kısmında, kapatılma nedenlerinden (Closed, Maintenance veya Reserved) birini seçiniz.

 5. Kapalı olacağı tarih aralığını seçerek Açıklama kısmını doldurunuz.

 6. Kaydet komutuna tıklayınız.

Kapalı Oda Listesi ekranında Kapalı Oda Listesinden Kaldır, Toplu Kapalıya Al ve Kapalı Durumunu Güncelle gibi eylemler bulunmaktadır. Kapalı Oda İşlemi, Rack ekranından veya Kapalı Oda Listesi ekranından da yapılsa Oda Kapalı durumu, Kapalı Oda Listesi\Eylemler\Kapalı Oda Listesinden Kaldır komutu ile kaldırılmaktadır.

Rack ekranından arızaya alma işlemi uygulanmış odanın kapalı oda listesinden kaldırılması için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız (Görsel 3.21):

 1. Kat Hizmetleri\Kapalı Oda Listesi menüsüne tıklayınız.

 2. İlgili odayı seçiniz.

 3. Eylemler komutuna tıklayınız.

 4. Kapalı Oda Listesinden Kaldır komutuna tıklayınız.

 5. “Onaylıyor musunuz?” kutucuğundaki Evet komutuna tıklayınız.

 6. Rack ekranında odanın durumu Kirli olarak görünür (Kuruluş menüsündeki Oda Kapatma Nedenleri tanımlarken Return Status sütunundaki tanımdan dolayı odaların durumu değişiklik

  gösterebilir.).

Eylemler komutu altındaki Toplu Kapalıya Al komutu tıklanırsa belirli aralıktaki odalar kapalıya alınabilir.

Toplu kapalıya alma için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 1. Kat Hizmetleri\Kapalı Oda Listesine tıklayınız.

 2. Eylemler komutuna tıklayınız.

 3. Toplu Kapalıya Al komutuna tıklayınız.

 4. Açılan ekranda (Görsel 3.22) toplu olarak kapatılacak oda aralığını yazınız.

 5. Başlangıç ve bitiş tarihlerini yazınız.

 6. Durum seçeneklerinden (Kapalı, Arızalı veya Rezerve) birini seçiniz.

 7. Açıklama yazınız.

 8. Tamam komutuna tıklayınız.

Kapalı Oda Listesi ekranında listelenen bir oda, çift tıklanıp açılan ekranda Silindi kutucuğu onaylanırsa listede çıkmaz ama Yazdır komutunun yanındaki kulakçığa tıklandığında Kapalı Oda Listesinde çıkar. Yazdır komutundan Kapalı Oda Listesi alınabilir.

UYGULAMA 10: Kapalı Oda Listesi ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

 1. Bir oda seçiniz. Musluk değiştirme gerekçesiyle 2 gün süre ile bakım işlemi için odayı Kapalı Oda durumuna alınız.

 2. Bir oda seçiniz. Bu odayı perde değişimi gerekçesiyle 1 gün süre ile bakım işlemi için Kapalı Oda duruma alınız.

 3. 201-210 arasındaki odalara ilaçlama nedeniyle Toplu Kapalıya Alma işlemi uygulayınız.

 4. Perdeleri değişen odayı listeden çıkarınız.

 5. Kapalı Oda Listesini alınız.

Last updated