2.1.1.13. Adisyon Detayı

Misafir folyo kartında yapılan harcamaya ait adisyon detaylarına ulaşılmasını sağlayan komuttur. Folyo Kartı\Eylemler menüsünden ulaşılır.

Last updated