1.3.1.2. Bekleyen Listesi (Waiting List)

.

Bekleyen Listesi ekranına ulaşım yolları şunlardır:

  • Rezervasyon\Diğer Rezervasyon Listeleri\Bekleyen Listesi

  • Menüde Ara kısmana Bekleyen Listesi yazılarak ulaşılır.

Bu konu, 1.2.1.2. Bekleyen Listesi başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Last updated