1.2.1.4. Ayrılanlar Listesi (Departure List)

.

Ayrılanlar listesine ulaşım yolları şunlardır:

  • Rezervasyon\Ayrılanlar Listesi

  • Menüde Ara kısmına Ayrılanlar Listesi yazılarak ulaşılır.

Bu konu, 1.3.1.4. Ayrılanlar Listesi başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Last updated