4.16. Yönetim Raporları (Management Reports)

4.16. Yönetim Raporları (Management Reports)

Yönetim tarafından tüm giriş, çıkış, doluluk ve gelir analizlerinin bir arada görüntülendiği ekrandır. İki tarih arası Bu Hafta, Bu Ay ve Bu Yıl seçenekleri vardır (Görsel 3.87). Gece raporu alınırken otomatik olarak o güne ait değerler yazılır, istatistiksel analizler yapılır ve günün tarihi altında kaydedilir. Bu ekranda yer alan kategoriler ve altındaki raporlar, Tablo 3.8’de gösterilmiştir.

Yönetim Raporlarını almak için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

  1. Raporlar\Yönetim Raporları menüsüne tıklayınız (Ana ekranda bulunan hızlı araç çubuğundaki Yönetim komutuna da tıklayabilirsiniz.).

  2. Tarih aralığı olarak istediğiniz bir aralığı yazabileceğiniz gibi Bu Ay, Bu Hafta, Bu Yıl seçeneklerinden birisine de tıklayabilirsiniz.

  3. İstenen raporu seçerek görüntüleyiniz.

  4. Görüntülenen raporun Yazdır komutu ile çıktısını alabilirsiniz veya e-posta ile istenen adrese

    gönderebilirsiniz (Görsel 3.88).

UYGULAMA 28: Yönetim Raporları ile ilgili aşağıdaki uygulamaları yaparak ekran görüntüsünü alınız. Masaüstünde kendi adınıza oluşturduğunuz ürün klasörüne ekran görüntüsünü kaydediniz.

  1. Bu haftaya ait Gelir Küpü Analizini görüntüleyiniz.

  2. 3 Yıllık Doluluk raporunu görüntüleyiniz ve e-posta ile kendi adresinize gönderiniz.

  3. Bu aya ait Detaylı Doluluk Grafiğini görüntüleyiniz.

  4. Bu yıla ait Departman Gelirlerini görüntüleyiniz.

Last updated